Gà chín cựa giống

Trang trại Gà chín cựa là cơ sở cung cấp giống bảo tồn gien Gà 9 cựa số 1 hiện nay – đúng tinh thần Đất nào thức ấy. Với mô hình chăn nuôi hiện đại, lại trong điều kiện chăn thả tự nhiên – trên vùng đất mang màu sắc tâm linh.

Hiển thị tất cả 3 kết quả